Privacyverklaring Amsteroffice

Deze privacyverklaring is van toepassing op de diensten van Amsteroffice. Wij hechten veel waarde aan de bescherming van jouw privacy en streven ernaar om jouw persoonsgegevens op een zorgvuldige en verantwoorde manier te verwerken, in overeenstemming met de geldende privacywetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

1. Verzamelde gegevens
Wij verzamelen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het verlenen van onze diensten. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, naam, contactgegevens, bedrijfsinformatie en financiële gegevens. Deze gegevens worden verzameld op basis van jouw toestemming of vanwege de contractuele relatie die we met jou hebben.

2. Doel van gegevensverwerking
De verzamelde persoonsgegevens worden gebruikt voor het beheren van onze dienstverlening. Daarnaast kunnen we deze gegevens gebruiken voor marketingdoeleinden, mits je hiervoor expliciete toestemming hebt gegeven.

3. Beveiliging van gegevens
Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, verlies, misbruik of wijziging. Onze medewerkers zijn op de hoogte van het belang van gegevensbescherming en hanteren strikte vertrouwelijkheidseisen.

4. Delen van gegevens
Wij delen jouw persoonsgegevens alleen met derden wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze diensten of wanneer wij hiertoe wettelijk verplicht zijn. Hierbij zorgen wij ervoor dat er passende waarborgen zijn voor de bescherming van jouw privacy.

5. Jouw rechten
Je hebt het recht om inzicht te krijgen in de persoonsgegevens die wij van jou verwerken. Daarnaast heb je het recht om deze gegevens te laten corrigeren, verwijderen of over te dragen. Je kunt te allen tijde jouw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens intrekken.

6. Wijzigingen in de privacyverklaring
Wij behouden het recht voor om deze privacyverklaring op elk moment te wijzigen. Wij raden je aan regelmatig de meest recente versie van onze privacyverklaring te raadplegen.

Contactgegevens
Amsteroffice
020 2611 859
info@amsteroffice.nl

Datum: 7 december 2023